CÁP LẬP TRÌNH USB TSXPCX3030

CÁP LẬP TRÌNH USB TSXPCX3030

Mã: USB – TSXPCX3030
Miêu tả: Cáp lập trình PLC Schneider cổng USB sử dụng cho các dòng PLC Schneider Twido/Modicon/Neza
Giá: 1,250,000 VNĐ/ bộ