CÁP LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI USB QC30RC

CÁP LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI USB QC30RC

Mã: USB – QC30R2
Miêu tả: Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng USB sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi QCPU (Qmode), QCPU (A Mode), QCPU (QnACPU)
Download: USB_DRIVE
Giá: 1,100,000 VNĐ/ bộ