Biến tần Powtran PI7600

pi7800
Tài liệu cài đặt Powtran PI 7600
Biến tần  Powtran PI7600
Công  suất:  0.4‐1000kW,  có  nhiều  mức  điện  áp
Tần  số: 0.00  –  2000Hz
Ứng  dụng  kỹ thuật  điều  khiển  vector  SPW  không  gian  điện  áp  tiên  tiến,  áp  dụng  chíp  DSP  và  công  suất  module  tính  năng  cao,  thiết  kế điều  khiển  dòng  điện  bên  trong  kín,  thực  hiện  điều  khiển  khép  kín  với  độ chính  xác  cao,  đạt  được  tính  ổn  định  cao  của  điện  áp  và  đường  dẫn  biến  áp,  yêu  cầu  độ chính  xác  cao.
– Môtơ chuyên  dụng  DSP  được  coi  là  đơn  vị điều  khiển  trung  tâm,  Hệ thống  điều  khiển  V/F,  V/F+PG,  điều  khiển  vector+PG,  ba  hệ thống  điều  khiển  này  cùng  có công  năng  giống  nhau.
– Chức  năng  tự động  bù trừ  chênh  lệch  quay  và  bù trừ khu  vực  chết,  thực  hiện  biến  tần  thấp,  hiệu  suất  mômen  xoắn  cao;  chức  năng  cài  đặt  PID  bên  trong,  có  thể thực  hiện  điều  khiển  khép  kín  tính  năng  cao.
– Có  thể ủng  hộ tín  hiệu  phản  ứng  ngược  0‐10V,  1‐5V,  0‐20mA,  4‐20mA.
– Chức  năng  thông  tin  mạnh,  ủng  hộ tiêu  chuẩn  RS485  và  Can  Bus,  đồng  thời  có  chức  năng  điều  khiển  bàn  phím  từ xa.
– Đặc  biệt  có  công  năng  điều  khiển  tăng  nhiệt  IGPT,  có  thể điều  chỉnh  quạt  gió,  điều  chỉnh  thấp  độ ồn  của  môtơ và  tăng  nhiệt  tùy  thích.
– Chức  năng  tìm  sự cố và  ghi  nhớ tốt,  dễ giải  quyết  sự cố.
– Thiết  kế độc  đáo,  giảm  thiểu  nhiễm  điện  đối  với  máy  biến  tần.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *