UL Hạng 2

Thiết bị Điện Hạng 2, UL 1310
1 Phạm vi
1.1 Những yêu cầu này bao gồm sử dụng bộ nguồn và bộ sạc pin Hạng 2 trong nhà và ngoài trời. Những thiết bị này sử dụng máy biến thế cách ly và có thể kết hợp các bộ phận để cung cấp đầu ra dòng điện xoay chiều hoặc một chiều. Mỗi đầu ra cung cấp mức điện năng Hạng 2 tuân theo Quy chế Điện Quốc gia, ANSI/NFPA 70. Điện áp đầu ra tối đa không vượt quá đỉnh 42,4 V đối với dòng xoay chiều, 60 V đối với dòng một chiều liên tục. Các sản phẩm này được dùng chủ yếu để cung cấp điện cho các thiết bị điện áp thấp chạy bằng điện. Những yêu cầu này có thể áp dụng cho:
a) Các thiết bị di động và bán ổn định được gắn sẵn trực tiếp được cung cấp với cấu hình cánh 15 A để sử dụng trên mạch nhánh điện xoay chiều danh định 120 hoặc 240 V với điện thế tối đa là 150 V để nối đất;
b) Các thiết bị nối dây hoặc cắm phích được cung cấp với cấu hình phích cắm nối 15 hoặc 20 A để sử dụng trên mạch nhánh điện xoay chiều danh định 120 hoặc 240 V với điện thế tối đa là 150 V để nối đất; và
c) Các thiết bị được nối cố định với nguồn đầu vào để sử dụng trên mạch nhánh điện một chiều hoặc xoay chiều danh định 600 V trở xuống.
Các thiết bị cắm sẵn trực tiếp và được nối dây cũng có thể được cung cấp giắc đầu vào dòng một chiều để được cấp điện từ bộ nắn dòng pin xe.

1.1 sửa đổi ngày 3 tháng 7, 2009

1.2 Các yêu cầu này bao gồm các sản phẩm cắm sẵn trực tiếp và được nối dây có công suất đầu vào không vượt quá 660 W trong mọi điều kiện có thể về tải đầu ra. 

1.2 sửa đổi ngày 3 tháng 7, 2009

1.3 Những yêu cầu này không bao gồm ảnh hưởng mà thiết bị điện có thể có đối với thiết bị hoặc hệ thống được kết nối.
1.4 Một sản phẩm được tiếp thị cho mục đích sử dụng cuối cụ thể (chẳng hạn như để sử dụng với thiết bị âm thanh, vô tuyến hoặc video; thiết bị y tế hoặc nha khoa; hoặc các dụng cụ) có thể phải tuân theo các yêu cầu bổ sung trong các tiêu chuẩn sản phẩm cuối hiện hành. Xem 51.4.
1.5 Những yêu cầu này không bao gồm các sản phẩm được dùng để sạc pin cho các động cơ khởi động dùng để khởi động động cơ. Các sản phẩm loại này được bao quát trong Tiêu chuẩn về Bộ sạc Pin để Sạc Pin Bộ khởi động Động cơ, UL 1236.
1.6 Những yêu cầu này bao quát các sản phẩm Hạng 2 như được quy định trong tiêu chuẩn này, được sử dụng với đồ chơi. Các sản phẩm loại này cũng sẽ tuân thủ Tiêu chuẩn về Máy biến thế Đồ chơi, UL 697.
1.7 Những yêu cầu này không bao quát các sản phẩm có đầu ra không phải Hạng 2, cũng như các bộ sạc pin được dùng để sạc các pin trong xe lăn hoặc các loại phương tiện hỗ trợ di chuyển tương tự. Các sản phẩm loại này được bao quát trong Tiêu chuẩn về Thiết bị Điện không phải Hạng 2, UL 1012.
1.8 Các sản phẩm không có bộ chỉnh lưu có thể được bao quát trong Tiêu chuẩn về Máy biến thế Điện áp Thấp – Phần 1: Các yêu cầu Chung, UL 5085-1 và Tiêu chuẩn về Máy biến thế Điện áp Thấp – Phần 3: Máy biến thế Hạng 2 và Hạng 3, UL 5085-3.

1.8 sửa đổi ngày 17 tháng 7, 2008

1.9 Những yêu cầu này không bao quát các sản phẩm được cấp chủ yếu bằng nguồn dc. Các sản phẩm loại này được bao quát trong Tiêu chuẩn về Bộ chuyển đổi/Bộ biến đổi Điện và Hệ thống Chuyển đổi/Biến đổi Điện cho Xe Đổ bộ và Tàu Biển, UL 458, hoặc các yêu cầu khác thích hợp cho ứng dụng chủ định.
1.10 Những yêu cầu này không bao quát các sản phẩm được dùng để cung cấp ánh sáng trường rộng điện áp thấp. Các sản phẩm loại này được bao quát trong Tiêu chuẩn về Hệ thống Ánh sáng Trường rộng Điện áp Thấp, UL 1838.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *