Thảm an toàn UM

Thảm an toàn dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng

  • Phù hợp tiêu chuẩn an toàn mục 3, PLd (EN ISO13849-1) khi sử dụng kết hợp với bộ điều khiển chuyên dụng.
  • Kết nối đơn giản cho phép nối nhiều tấm thảm an toàn phức tạp lại với nhau. Có nhiều kích cỡ thảm an toàn để lựa chọn.
  • Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN1760-1 và EN ISO13849-1 (Mục 3, PLd).
  • Tương thích với tiêu chuẩn Bắc Mỹ bao gồm ANSI/RIA15.06-1999.