OS32C

Ứng dụng của OS32C

Phát hiện vật xâm nhập

Phòng tránh va chạm

Chức năng của máy quét