PWM

Điều biến Độ rộng Xung, quá trình trong đó IGBT bật và tắt rất nhanh tạo ra điện áp một chiều
giống sóng dạng sin xoay chiều cho động cơ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *