EN 50178

EN 50178
1 Phạm vi
Tiêu chuẩn Châu Âu này áp dụng cho việc sử dụng thiết bị điện tử (EE) trong quá trình lắp đặt điện trong đó cần phải nhất quán về phương diện kỹ thuật đối với sự an toàn và độ tin cậy.
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho EE không được bao quát trong tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể.  Tiêu chuẩn Châu Âu này xác định các yêu cầu tối thiểu về việc thiết kế và sản xuất EE, để phòng tránh điện giật, để thử nghiệm và tích hợp vào hệ thống trong việc lắp đặt điện.
Tiêu chuẩn Châu Âu này không bao gồm các ứng dụng sau: phụ kiện và thiết bị điện cho mục đích gia dụng và các mục đích khác tương tự, thiết bị y tế, thiết bị đường sắt điện khí hóa, xử lý dữ liệu mà không có điều khiển trên hệ thống và quá trình, thiết bị viễn thông phi công nghiệp công và tư cũng như thiết bị và mạng liên lạc radio, rơle bảo vệ, thiết bị bảo hộ được vận hành bằng dòng điện dư, bộ nguồn liên tục, thiết bị thắp sáng và thiết bị sạc chung cho các xe điện.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *