CÁP LẬP TRÌNH USB PPI CHO PLC S7 200


Mã: USB – PPI
Miêu tả: Cáp lập trình PLC Siemens cổng USB sử dụng cho các dòng PLC S7 – 200
Giá: 770,000 VNĐ/ bộ