CÁP LẬP TRÌNH USB MPI CHO PLC S7 200 300 400


Mã: USB – MPI
Miêu tả: Cáp lập trình PLC Siemens cổng USB sử dụng cho các dòng PLC S7 – 200/ 300/ 400
Giá: 2,200,000 VNĐ / bộ