CÁP LẬP TRÌNH PLC SIEMENS PC/PPI


Mã: PC – PPI
Miêu tả: Cáp lập trình PLC Siemens cổng RS232 sử dụng cho các dòng PLC S7 – 200
Giá: 440,000 VNĐ / bộ