CÁP LẬP TRÌNH USB LOGO SIEMENS


Mã: USB – Logo Siemens
Miêu tả: Cáp lập trình Logo Siemens cổng USB sử dụng cho các dòng Logo Siemens Logo 24RC/ Logo230/ Logo230RC
Giá: 880,000 VNĐ/ bộ