Bộ PLC cỡ nhỏ CPM1A

Bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ CPM1A

Download Catalog tiếng việt CPM1A
Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O.
ƒ Thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào.
ƒ Có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog
o Xử lý ngắt
o Các đầu vào đáp ứng nhanh
o Bộ đếm (counter) tốc độ cao
cmp1a pic1 small CPM1A
Thông tin đặt hàng

Nguồn điện  Số đầu vào Số đầu ra Đầu ra rơle Đầu ra transistor
AC 6 đầu 4 đầu CPM1A-10CDR-A-V1
AC 12 đầu 8 đầu CPM1A-20CDR-A-V1 CPM1A-20CDT-A-V1/CPM1A-20CDT1-A-V1
DC 12 đầu 8 đầu  CPM1A-20CDR-D-V1 CPM1A-20CDT-D-V1CPM1A-20CDT1-D-V1
AC 18 đầu 12 đầu CPM1A-30CDR-A-V1 CPM1A-30CDT-A-V1 /CPM1A-30CDT1-A-V1
DC 18 đầu 12 đầu CPM1A-30CDR-D-V1 CPM1A-30CDT-D-V1 CPM1A-30CDT1-D-V1
AC 24 đầu 16 đầu CPM1A-40CDR-A-V1 CPM1A-40CDT-A-V1 CPM1A-40CDT1-A-V1
DC 24 đầu 16 đầu  CPM1A-40CDR-D-V1 CPM1A-40CDT-D-V1 CPM1A-40CDT1-D-V1

 Module mở rộng (dùng cho cả CPM2A):
có thể nối tối đa 3 module mở rộng (nếu dùng CPM1A-AD/DA041 thì chỉ có thể nối 2: 1 module analog + 1 module I/O)

Các module I/O mở rộng  Số đầu vào  Số đầu ra Đầu ra rơle Đầu ra transistor
20 đầu I/O  12 8 CPM1A-20EDR1 CPM1A-20EDT
40 đầu I/O  24 16 CPM1A-40EDR CPM1A-40EDT
8 đầu vào  8 CPM1A-8ED
8 đầu ra  — 8 CPM1A-8ER CPM1A-8ET

Tài liệu:  

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *