CP1L – Micro PLC đa năng

CP1L – Micro PLC đa năng

Download Catalog tieng viet PLC cp1l
Download Catalong tiếng anh cp1l
Tài liệu hướng dẫn lập trình PLC CP1L omron 

 • Tối đa 180 I/O, RS-232 / 485 / 422
 • Kết nối với môđun mở rộng tương tự như cho loại CPM1 (tối đa 3 môđun cho CPU 30,40, 60 I/O và 1 cho CPU 14, 20 I/O))
 • Đầu vào analog 0-10V (256)
 • Đầu vào / ra xung 100kHz
 • Bộ nhớ 5/10Kstep, có bộ nhớ ngoài,
 • Bộ hiển thị LCD gắn ngoài (CP1W-DAM01) giúp theo dõi, điều chỉnh thông số tại chỗ
 • Lập trình cổng USB bằng CX-Programmer
 • Chạy mô phỏng bằng CX-Simulator
 • Các model CPU:
 • CP1L-L10DR/T/T1-A/D (6 vào, 4 ra),
 • CP1L-L14DR/T/T1-A/D (8 vào, 6 ra),
 • CP1L-L20DR/T/T1-A/D (12 vào, 8 ra),
 • CP1L-M30DR/T/T1-A/D (18 vào, 12 ra),
 • CP1L-M40DR/T/T1-A/D (24 vào, 16 ra)
 • CP1L-M60DR/T/T1-A/D (36 vào, 24 ra)
 • Chú thích: DR/T/T1-A/D = đầu ra relay/transistor NPN/PNP, nguồn AC/DC
Model Nguồn cấp Số đầu vào Số đầu ra Loại đầu ra
CP1L-M60DR-A 100-240VAC 36 24 Relay
CP1L-M60DT-A 100-240VAC 36 24 Transistor NPN
CP1L-M60DR-D 24VDC 36 24 Relay
CP1L-M60DT-D 24VDC 36 24 Transistor NPN
CP1L-M60DT1-D 24VDC 36 24 Transistor PNP
CP1L-M40DR-A 100-240VAC 24 16 Relay
CP1L-M40DT-A 100-240VAC 24 16 Transistor NPN
CP1L-M40DR-D 24VDC 24 16 Relay
CP1L-M40DT-D 24VDC 24 16 Transistor NPN
CP1L-M40DT1-D 24VDC 24 16 Transistor PNP
P1L-M30DR-A 100-240VAC 18 12 Relay
CP1L-M30DT-A 100-240VAC 18 12 Transistor NPN
CP1L-M30DR-D 24VDC 18 12 Relay
CP1L-M30DT-D 24VDC 18 12 Transistor NPN
CP1L-M30DT1-D 24VDC 18 12 Relay
CP1L-L20DR-A 100-240VAC 12 8 Relay
CP1L-L20DT-A 100-240VAC 12 8 Transistor NPN
CP1L-L20DR-D 24VDC 12 8 Relay
CP1L-L20DT-D 24VDC 12 8 Transistor NPN
CP1L-L20DT1-D 24VDC 12 8 Transistor PNP
CP1L-L14DR-A 100-240VAC 8 6 Relay
CP1L-L14DT-A 100-240VAC 8 6 Transistor NPN
CP1L-L14DR-D 24VDC 8 6 Relay
CP1L-L14DT-D 24VDC 8 6 Transistor NPN
CP1L-L14DT1-D 24VDC 8 6 Transistor PNP
CP1L-L10DR-A 100-240VAC 6 4 Relay
CP1L-L10DT-A 100-240VAC 6 4 Transistor NPN
CP1L-L10DR-D 24VDC 6 4 Relay
CP1L-L10DT-D 24VDC 6 4 Transistor NPN
CP1L-L10DT1-D 24VDC 6 4 Transistor PNP
Các môđun mở rộng Chú thích
CP1W-8ED/R/T(1)CPM1A-8ED/R/T(1) 8 đầu vào DC hoặc 8 đầu ra relay / transister NPN (PNP)
CP1W-16/32ER/T/T1 / CPM1A-16ER 16/32 đầu ra relay / transistor NPN (PNP)
CP1W-20/40EDR(1)/T/T1CPM1A-20EDR1/T/T1 12/26 đầu vào DC + 8/14 đầu ra relay hoặc transister NPN (PNP)
CPM1A-DRT21 CompoBus/D (DeviceNet) slave
CP1W-SRT21 / CPM1A-SRT2 CompoBus/S slave
CP1W-MAD11 / CPM1A-MAD11 Analog 2 vào, 1 ra (1/6000)
CPM1A-MAD01 Analog 2 vào, 1 ra (1/256)
CP1W-AD041 / CPM1A-AD041 Analog 4 vào (1/6000)
CP1W-DA041 / CPM1A-DA041 Analog 4 ra (1/6000)
CP1W-TS001(2) / CPM1A-TS001(2) 2 hoặc 4 đầu vào cặp nhiệt
CP1W-TS101(2) / CPM1A-TS101(2) 2 hoặc 4 đầu vào nhiệt điện trở Pt100

Dễ dàng kết nối bằng cáp USB           Điều khiển chyển động chính xác

Dễ dàng hơn cho việc bảo trì với bộ hiển thị LCD 

Cổng truyền thông (tùy chọn RS 232 hoặc RS 485) và 1 cổng USB cho phép kết nối linh hoạt với
nhiều thiết bị khác nhau

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *