CP1E – Dòng Micro PLC mới, kinh tế nhất

CP1E  Dòng Micro PLC mới, kinh tế nhất

CP1E  Dòng Micro PLC mới, kinh tế nhất Lựa chọn hợp lý nhất cho ứng dụng nhỏ (thay thế CPM1/2A)

Download Catalog tiếng anh PLC CP1E

Download phần mềm lập trình miễn phí 150 ngày

CX-Programmer for CP1E Trial Version (150 days). Not applicable to 60 I/O-point CPU Unit.

Gồm 2 loại CPU: loại CP1E-E giá thành thấp (hạn chế về chức năng truyền thông) và loại CP1E-N đa năng.

 • Tối đa 160 I/O, loại CPU -N có thể gắn thêm môđun RS-232 / 485 / 422
 • Kết nối với môđun mở rộng tương tự như cho loại CP1L (tối đa 3 môđun cho CPU 30,40)
 • 2 núm xoay chỉnh giá trị analog (8 bit) trong PLC
 • 6 đầu vào tốc độ cao 10kHz (loại -E) hoặc 6 đầu vào 10kHz và 2 đầu 100kHz (cho loại -N)
 • Bộ nhớ 2Kstep (loại -E) và 8Kstep (loại -N)
 • 6 đầu vào ngắt và 6 đầu vào tác động nhanh
 • Chức năng Smart Input (nếu dùng CX-Programmer dành riêng cho CP1E) giúp cho việc lập trình nhanh hơn trước rất nhiều, giảm tới 30% thời gian với chương trình có dung lượng khoảng 1,5kstep.
 • Đèn I/O gắn ngay tại vị trí đấu dây giúp quan sát dễ dàng
  Model Nguồn cấp Đầu vào Đầu ra Loại đầu ra
  CP1E-E14DR-A 100-240 VAC 8 6 Relay
  CP1E-E20DR-A 100-240 VAC 12 8 Relay
  CP1E-E30DR-A 100-240 VAC 18 12 Relay
  CP1E-E40DR-A 100-240 VAC 24 16 Relay
  CP1E-N20DR-A 100-240 VAC 12 8 Relay
  CP1E-N20DT-A 100-240 VAC 12 8 Transistor (NPN)
  CP1E-N20DT1-A 100-240 VAC 12 8 Transistor (PNP)
  CP1E-N20DR-D 24 VDC 12 8 Relay
  CP1E-N20DT-D 24 VDC 12 8 Transistor (NPN)
  CP1E-N20DT1-D 24 VDC 12 8 Transistor (PNP)
  CP1E-N30DR-A 100-240 VAC 18 12 Relay
  CP1E-N30DT-A 100-240 VAC 18 12 Transistor (NPN)
  CP1E-N30DT1-A 100-240 VAC 18 12 Transistor (PNP)
  CP1E-N30DR-D 24 VDC 18 12  Relay
  CP1E-N30DT-D 24 VDC 18 12 Transistor (NPN)
  CP1E-N30DT1-D 24 VDC 18 12 Transistor (PNP)
  CP1E-N40DR-A 100-240 VAC 24 16 Relay
  CP1E-N40DT-A 100-240 VAC 24 16 Transistor (NPN)
  CP1E-N40DT1-A 100-240 VAC 24 16 Transistor (PNP)
  CP1E-N40DR-D 24 VDC 24 16 Relay
  CP1E-N40DT-D 24 VDC 24 16 Transistor (NPN)
  CP1E-N40DT1-D 24 VDC 24 16 Relay
  CP1E-N60DR-A 100-240 VAC 36 24 Transistor (NPN)
  CP1E-N60DT-A 100-240 VAC 36 24 Transistor (PNP)
  CP1E-N60DT1-A 100-240 VAC 36 24 Transistor (PNP)
  CP1E-N60DR-D 24 VDC 36 24 Relay
  CP1E-N60DT-D 24 VDC 36 24 Transistor (NPN)
  CP1E-N60DT1-D 24 VDC 36 24 Transistor (PNP)

  Loi CP1E-E CPU vi 10, 14,20,30,40 I/O

 • Cổng USB
 • Vùng nhớ DM 2K words
 • Bộ nhớ chương trình:2K steps
 • Bộ đếm tốc độ cao :10 kHz×6 inputs

Loại CP1E-N CPU với 14 hoặc 20 I/O

 • Cổng USB Built-in RS-232C
 • Đồng hồ thời gian
 • Bộ nhớ chương trình :8 K steps
 • Vùng nhớ DM:8 K words
 • Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz×2 inputs and 10 kHz×4 inputs Xung đầu ra :100kHz×2 outputs

Loi CP1E–N vi CPU 30/40/60 I/O

 • Cổng USB Built-in RS-232C
 • Có pin
 • Board mở rộng, mô dul mỏ rộng
 • Đồng hồ thời gian
 • Bộ nhớ chương trình :8 K steps Vùng nhớ DM:8 K words
 • Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz×2 inputs và10 kHz×4 inputs
 • Xung đầu ra :100kHz×2 outputs

Loại CP1E– NA với CPU 20 I/O 

 • Cổng USB Built-in RS-232C
 • Có pin
 • Board mở rộng, mô dul mỏ rộng
 • Đồng hồ thời gian
 • Bộ nhớ chương trình :8 K steps Vùng nhớ DM:8 K words
 • Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz×2 inputs và10 kHz×4 inputs Xung đầu ra :100kHz×2 outputs 2 inputs analog and 1 output analog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *