Timer H3DKZ

Timer H3DKZ

Loại timer mới lắp trên thanh ray DIN, chỉều rộng tiêu chuẩn 22,5mm với các chế độ On-Delay (H3DKZ-A), Off-Delay (H3DKZ-H),
Twin Timer (H3DKZ-F) & Star-Delta (H3DKZ-G/GE)
với mức giá rất cạnh tranh
Dải điện áp đầu vào AC/DC rộng từ 24 – 240 VAC/DC
Dải thời gian từ 0,1s đến 1200h
Đầu đấu dây bảo vệ ngón tay
Tài liệu tiếng anh H3DKZ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *