Bộ đặt thời gian H3JA giá thấp

Đồng hồ đặt thời gian bán dẫn   H3JA
timer H3JA H3JA loại nhỏ giá rẻ
Download Tài liệu chi tiết tiếng việt H3JA
Download Tài liệu tiếng anh H3JA
Loại đơn giản giá thấp
Giá thành kinh tế, gọn, dùng đế cắm

  • Hoạt động giới hạn thời gian có tự động đặt lại.
  • Kích thước 36×36 mm; đế cắm 8 chân.
  • Nhiều điện áp nguồn để lựa chọn : 24, 100-120, 200-240 VAC, 24 VDC.
  • Dải thời gian:  0,1 giây tới 3 giờ (nhiều dải nhỏ tuỳ model)
  • Đèn LED kép chỉ thị nguồn và các trạng thái của đầu ra.
  • Núm chỉnh to và trong suốt.
  • Độ chính xác tương đương với loại kích thước lớn 48×48.
  • Loại bật trễ ON delay đơn giản, đặt bằng núm vặn
  • Ðầu ra rơle
  • Nguồn : 24, 100-240 VAC; 12-24 VDC
Model thông dụng:
H3JA-8A: 7 A, 250 VAC, tải trở (1 bộ tiếp điểm)
H3JA-8C: 5 A, 250 VAC, tải trở (2 bộ tiếp điểm)
Ðế cắm: PF083A-E
Một số model thông dụng
H3JA-8A AC200-240 10M
H3JA-8A AC200-240 10S
H3JA-8A AC200-240 1S
H3JA-8A AC200-240 30M
H3JA-8A AC200-240 30S
H3JA-8A AC200-240 3H
H3JA-8A AC200-240 3M
H3JA-8A AC200-240 3S
H3JA-8A AC200-240 5M
H3JA-8A AC200-240 5S
H3JA-8A AC200-240 60M
H3JA-8A AC200-240 60S
H3JA-8A AC24 10M
H3JA-8A AC24 10S
H3JA-8A AC24 1S
H3JA-8A AC24 30M
H3JA-8A AC24 30S
H3JA-8A AC24 3H
H3JA-8A AC24 3M
H3JA-8A AC24 3S
H3JA-8A AC24 5M
H3JA-8A AC24 5S
H3JA-8A AC24 60M
H3JA-8A AC24 60S

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *