H3DKZ Kinh tế

Timer H3DKZ giá cạnh tranh

Download Catalog tiếng anh h3dkz
Loại timer mới lắp trên thanh ray DIN, chỉều rộng tiêu chuẩn 22,5mm với các chế độ:

  • On-Delay H3DKZ-A
  • Off-Delay H3DKZ-H
  • Twin Timer H3DKZ-F
  • Star-Delta H3DKZ-G/GE

Với mức giá rất cạnh tranh
Dải điện áp đầu vào AC/DC rộng từ 24 – 240 VAC/DC
Dải thời gian từ 0,1s đến 1200h
Đầu đấu dây bảo vệ ngón tay
H3DKZ-A1 AC/DC24-240 Loại on-delay, 0.1 s – 1200 h, SPDT
H3DKZ-A2 AC/DC24-240 Loại on-delay, 0.1 s – 1200 h, DDPT
H3DKZ-F AC/DC24-240 Đặt thời gian kép, 0.1s – 1200h, SPDT
H3DKZ-G AC/DC24-240 Chuyển sao/tam giác, SPDT
H3DKZ-GE AC240-440 Chuyển sao/tam giác, SPDT
H3DKZ-HDL AC200-240V Loại Off-delay, 0.1 – 1200 h,SPDT

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *