K3HB-XAD 100-240VAC


K3HB-XAD 100-240VAC
Bộ hiển thị và điều khiển, ngõ vào dòng điện DC

  • Nguồn cấp: 100-240VAC
  • Ngõ vào: ±199.99 mA; ±19.999 mA; ±1.9999 mA
  • Ngõ ra: (chọn lựa)
  • Hiển thị LCD hai màu (xanh/đỏ), -19,999 ~ +99,999
  • Kích thước: 48 x 96mm
  • Tiêu chuẩn: UL, EN, CE, NEMA4x (IP66)

Tài liệu tiếng anh K3HB-X
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *