Bộ điều khiển số lập trình đa kênh cao cấp E5A-T, E5ER-T


Tài liệu tiếng anh e5a-t
Bộ điều k hiển số E5AR (96×96), E5ER (96×48) với tốc độ, độ chính xác cao đã được giới thiệu từ 3 năm trước. Dòng
này có các tính năng ưu việt:
• Thời gian lấy mẫu ngắn 50 ms có thể sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi đáp ứng tốc độ cao.
• Độ phân giải tới 0.01 độ C
• Số liệu PV, SP và MV được hiển thị đồng thời trong 3 dòng trên màn hình LCD với chiếu sáng nền.
• Biểu đồ thanh chỉ MV (biến điều k hiển) trực quan
• Điều k hiển tối đa 4 vòng, điều khiển tầng và điều khiển tỷ lệ
• Khi sử dụng các model với các chức năng truyền tin, các thiết lập ban đầu có thể được tải xuống và không cho hiển t hị bằng cách sử dụng p hần mềm hỗ trợ (CX-Thermo Tools)
• Các chức năng tính toán tiêu chuẩn (ví dụ tính căn bậc hai và tính xấp xỉ).
Giờ đây, E5AR/ER đã được mở rộng và có thêm các model –T, có khả năng thiết lập 32 chương tình với tối đa 256 phân đoạn (bước điều khiển).

Với các tính năng cao cấp này, E5A/ER-T đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng làm thiết bị thử ng hiệm và các lĩnh vực đòi hỏi tốc độ phản hồi và độ chính xác cao như xử lý nhiệt c ho cô ng ng hiệp điện tử, bán dẫn, lò nung gốm đặc biệt
v. v…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *