Sửa chữa Mua bán Biến tần Rockwell PowerFlex 4M

rockwell_powerflex4m
Biến tần PowerFlex 4M được thiết kế với ba dạng khung và giải công suất từ:
0.2 đến 1.1 KW (0.25 tới 1.5 Hp) tại 115V AC, pha đơn
0.2 đến 2.2 KW (0.25 tới 3 Hp) tại 240V AC, pha đơn
0.2 đến 7.5 KW (0.25 tới 10 Hp) tại 240V AC, ba pha
0.37 đến 11 KW (0.5 tới 15 Hp) tại 480V AC, ba pha
Tích hợp truyền thông RS485 và tương thích với các phần mềm như DriveExplorer và DriveTools SP để lập trình, quản lý, và fix lỗi cho biến tần PowerFlex.
Mã hàng biến tần loại 380VAC

380…480V AC, Three-Phase Drives (50/60 Hz)

Drive Ratings

IP20, NEMA/UL Type Open

w/Integral “S Type” EMC Filter

kW

Hp

Output Current

Frame Size

Cat. No.

Cat. No.

A

0.4

0.5

1.5

A

22F-D1P5N103

22F-D1P5N113

0.75

1

2.5

A

22F-D2P5N103

22F-D2P5N113

1.5

2

4.2

A

22F-D4P2N103

22F-D4P2N113

2.2

3

6

B

22F-D6P0N103

22F-D6P0N113

3.7

5

8.7

B

22F-D8P7N103

22F-D8P7N113

w/Brake

5.5

7.5

13

C

22F-D013N104

22F-D013N114

7.5

10

18

C

22F-D018N104

22F-D018N114

11

15

24

C

22F-D024N104

22F-D024N114