Sửa chữa Mua bán Biến tần Rockwell PowerFlex 40

powerflex40
Biến tần PowerFlex 40 được thiết kế với hai dạng khung và giải công suất từ 0.4 tới 11 KW (0.5 đến 15 Hp), 100 đến 120V, 200 đến 240 V, 380 đến 480 V và 460 đến 600 V điện áp. Tích hợp truyền thông RS 485 và tương thích hoàn toàn với các phần mềm hỗ trợ như DriveExplorer và DriveTools SP để lập trình, giám sát và sửa lỗi của biến tần PowerFlex 40.

 Mã hàng biến tần 380V
380…480V AC, Three-Phase Drives (50/60 Hz, No Filter)

Drive Ratings

IP20, NEMA/UL Type Open

IP20 Flange Mount

IP66, NEMA/UL Type 4X

kW

Hp

Output Current

Frame Size

Cat. No.

Cat. No.

Cat. No.

A

0.4

0.5

1.4

B

22B-D1P4N104

22B-D1P4F104

22B-D1P4C104

0.75

1

2.3

B

22B-D2P3N104

22B-D2P3F104

22B-D2P3C104

1.5

2

4

B

22B-D4P0N104

22B-D4P0F104

22B-D4P0C104

2.2

3

6

B

22B-D6P0N104

22B-D6P0F104

22B-D6P0C104

4

5

10.5

B

22B-D010N104

22B-D010F104

22B-D010C104

5.5

7.5

12

C

22B-D012N104

22B-D012F104

7.5

10

17

C

22B-D017N104

22B-D017F104

11

15

24

C

22B-D024N104

22B-D024F104