Sửa chữa Mua bán Biến tần Rockwell PowerFlex 40P

powerflex40p
 
Biến tần Rockwell PowerFlex 40P sử dụng cho điều khiển véc tơ vòng kín, thiết kế nhỏ gọn, hiệu quả.
Được ứng dụng rỗng rãi trong các băng tải thông minh, máy đóng gói, máy kéo sợi tổng hợp, máy vẽ phác…
Dải công suất:
200…240V: 0.4…7.5 kW / 0.5…10 Hp / 2.3…33 A
380…480V: 0.4…11 kW / 0.5…15 Hp / 1.4…24 A
500…600V: 0.75…11 kW / 1…15 Hp / 1.7…19 A

  • Phương pháp điều khiển: điều khiển V / Hz, Sensorless Vector Control
  • Truyền thông: RS 485 Integral
  • Giao diện người sử dụng: bàn phím

Các tính năng bổ sung:

  • Kiểm soát tốc độ và không có phản hồi encoder
  • Ứng dụng sợi các tính năng cụ thể
  • StepLogic cho phép hoạt động như một bộ điều khiển vị trí độc lập

Mã hàng biến tần 380VAC
 

380…480V AC, Three-Phase Drives (50/60 Hz, No Filter)

Drive Ratings

IP20/NEMA Type Open

IP20 Plate Drive

IP20 Flange Mount

kW

Hp

Output Current

Frame Size

Cat. No.

Cat. No.

Cat. No.

A

0.4

0.5

1.4

B

22D-D1P4N104

22D-D1P4H204

22D-D1P4F104

0.75

1

2.3

B

22D-D2P3N104

22D-D2P3H204

22D-D2P3F104

1.5

2

4

B

22D-D4P0N104

22D-D4P0H204

22D-D4P0F104

2.2

3

6

B

22D-D6P0N104

22D-D6P0H204

22D-D6P0F104

4

5

10.5

B

22D-D010N104

22D-D010H204

22D-D010F104

5.5

7.5

12

C

22D-D012N104

22D-D012H204

22D-D012F104

7.5

10

17

C

22D-D017N104

22D-D017H204

22D-D017F104

11

15

24

C

22D-D024N104

22D-D024H204

22D-D024F104