Đèn chỉ thị H3CR-A

Đèn chỉ thị H3CR-A 

1Đèn chỉ thị ngõ ra – sáng khi ngõ ra bật ON.
2Đèn chỉ thị Nguồn nuôi – Đèn xanh nhấp nháy khi bộ định thời hoạt động và sáng liên tục khi việc định thời kết thúc.