Các loại Điện trở xả 2 Kw – cho biến tần

Điện trở 2kw 50 ohm Điện trở 2kw 100 ohm Điện trở 2kw 130 ohm Điện trở 2kw 150 ohm
Giá bán: 350,000 đ Giá bán: 350,000 đ Giá bán: 350,000 đ Giá bán: 350,000 đ
Giá cũ: 385.000 đ Giá cũ: 385.000 đ Giá cũ: 385.000 đ Giá cũ: 385.000 đd

Cách tính điện trở xả cho biến tần >>