Các loại điện trở xả 3kw

 

Điện trở 3kw 35 ohm Điện trở 3kw 50 ohm Điện trở 3kw 70 ohm Điện trở 3kw 130 ohm
Giá bán: 400,000 đ Giá bán: 400,000 đ Giá bán: 400,000 đ Giá bán: 400,000 đ
Giá cũ: 500.000 đ Giá cũ: 500.000 đ Giá cũ: 500.000 đ Giá cũ: 500.000 đ

Cách tính điện trở xả cho biến tần >>