USB Cáp lập trình

 • Đầu nối PC cổng USB standard.
 • Kết nối các loại cổng pheriphiral của PLC omron.
 • Một số model thông dụng:
  • USB-CN226: Kết nối các loại PLC CQM1H, CJ
  • USB-CIF02: Kết nối các loại PLC CPM1A, CPM2A, C200Hα
  • CS1W-CIF31: Cáp chuyển đổi USB sang cổng RS-232 9 chân.
  • CS1W-CN118: Cáp chuyển đổi cổng pheriphiral PLC sang cổng RS-232 9 chân
  • CS1W-CN114: Cáp chuyển đổi cổng periphiral nhỏ sang peripheral lớn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *