XS2C đầu nối cảm biến


Tài liệu tiếng anh XS2C đầu nối cảm biến

  • Đầu cáp nối cảm biến chuẩn M12
  • Loại dây nối có đường kính 3, 4, 6 mm có thể lựa chọn.
  • Loại đầu nối Female, kết nối các loại sensor connector Male
  • Loại đầu nối sensor điện AC hoặc DC
  • Đầu nối dạng thẳng hoặc co 900 có thể lựa chọn
  • Đạt tiêu chuẩn UL/CSA và dấu CE đạt độ kín tiêu chuẩn IEC IP67
  • Vỏ bọc bằng nhựa tổng hợp, nhiệt độ làm việc -10~550C
  • Một số model thông dụng:
    • XS2C-D4S1: loại 4 core Female, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 6mm
    • XS2C-D4S2: loại 4 core Female, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 6mm
    • XS2C-D4S3: loại 4 core Female, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 4mm
    • XS2C-D4S4: loại 4 core Female, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 4mm
    • XS2C-D4S5: loại 4 core Female, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 3mm
    • XS2C-D4S6: loại 4 core Female, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 3mm
    • XS2G-D4S1: loại 4 core male, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 6mm
    • XS2G-D4S2: loại 4 core male, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 6mm
    • XS2G-D4S3: loại 4 core male, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 4mm
    • XS2G-D4S4: loại 4 core male, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 4mm
    • XS2G-D4S5: loại 4 core male, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 3mm
    • XS2G-D4S6: loại 4 core male, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 3mm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *