Bộ lập trình đơn giản – ZEN

Bộ lập trình đơn giản – ZEN OMRON


Download
Phần mềm lập trình  ZEN:

ZEN Support Software FREE

Hướng dẫn lập trình ZEN phần 1
Hướng dẫn lập trình ZEN phần 2
Tài liệu tiếng việt ZEN

 • 10 hoặc 20 I/O trên module CPU (6/12 đầu vào AC hoặc DC, 4/8 đầu ra rơle 8A)
 • Có thể mở rộng đến 44 I/O dùng các module mở rộng (tối đa 3 module mở rộng)
 • Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện
 • 2 đầu vào analog 0-10VDC (loại DC)
 • 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer
 • 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả khi mất điện
 • 16 counter có thể đếm lên hoặc xuống thay đổi bằng chương trình
 • 16 display bit dùng để hiển thị các message lên màn hiển thị của ZEN tuỳ theo trạng thái chương trình
 • 4 bộ so sánh analog/ 16 bộ so sánh counter/timer
 • 8 bit báo trạng thái các nút bấm
 • Lưu chương trình bằng EEPROM hoặc bằng card nhớ
 • 16 weekly/16 calendar timer
 • Lập trình từ trái sang phải dễ dàng trực tiếp trên ZEN (với loại có màn hình) hay bằng phần mềm ZEN Support Software
 • Các tính năng mới bổ sung của model -V2: twin timer, weekly timer multiple-day operation, pulse output operation, 8-digit counter (150 Hz), 8-digit comparators

 

LCD Số đầu vào số đầu ra Loại đầu ra Lịch / đồng hồ Đầu vào tương tự Mã hàng

6

4

Rơ le Không ZEN-10C1AR-A-V2

6

4

Rơ le ZEN-10C1DR-D-V2

6

4

Transistor ZEN-10C1DT-D-V2

12

8

Rơ le Không ZEN-20C1AR-A-V2

12

8

Rơ le ZEN-20C1DR-D-V2

12

8

Transistor ZEN-20C1DT-D-V2

6

4

Rơ le Không ZEN-10C2AR-A-V2
Không

6

4

Rơ le Không ZEN-10C2DR-A-V2
Không

6

4

Transistor ZEN-10C2DT-D-V2
Không

12

8

Rơ le Không Không ZEN-20C2AR-A-V2
Không

12

8

Rơ le ZEN-20C2DR-D-V2
Không

12

8

Transistor Không ZEN-20C2DT-D-V2

6

4

Rơ le Không ZEN-10C3AR-A-V2

6

4

Rơ le ZEN-10C3DR-D-V2

12

8

Rơ le Không ZEN-20C3AR-A-V2

12

8

Rơ le ZEN-20C3DR-D-V2

6

3

Rơ le Không ZEN-10C4AR-A-V2

6

3

Rơ le ZEN-10C4DR-D-V2

ZEN-8E1AR : Module mở rộng 4 đầu vào, 4 đầu ra rơle nguồn AC
ZEN-8E1DR : Module mở rộng 4 đầu vào, 4 đầu ra rơle nguồn DC
Zen-CIF01 Cáp cho bộ ZEN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *