Giới thiệu chung

Kết quả sau khóa học
 Sau khi hoàn thành khóa học, kết hợp với việc sử dụng toàn bộ các tài liệu liên quan, học viên sẽ có thể:
1. Điểm qua các ưu việt của cảm biến quang so với các loại cảm biến khác.
2. Nêu được các tính năng và thành phần chính của cảm biến quang.
3. Giải thích được về 4 chế độ hoạt động của cảm biến, ưu và nhược điểm của mỗi chế độ.
4. Kể tên 5 loại cảm biến quang thông dụng nhất của Omron cùng với các tính năng chính.
Nội dung học và Thời gian
Khóa học bao gồm 3 chương:

  • Cơ bản về Cảm biến quang điện
  • Các chế độ cảm biến
  • Các dòng cảm biến quang chủ đạo của Omron

Cách học tốt nhất là theo thứ tự trang! Có thể vào mục lục để chuyển sang bất cứ trang nào khác, nhưng bạn chỉ nên theo đúng thứ tự trang để có kết quả tốt. Sau mỗi chương sẽ có các câu hỏi nhỏ để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối khóa. Bạn sẽ mất khoảng 45 phút để hoàn thành khóa học và bài trắc nghiệm. .
Mục lục:
Bài 1: Giới thiệu về Tự động hóa Nhà máy

Bài 2: Cảm biến quang điện

Bài 3: Cảm biến Tiệm cận

Bài 4: Kiểm soát nhiệt độ

Bài 5: Bộ Nguồn

 Bài 6: Rơle Đa năng

Bài 7: Truyền động điện xoay chiều –( Biến tần)

Bài 8: Cảm biến Sợi Quang

Bài 9: Điều khiển Chuyển động Cơ bản

Bài 10: Khái niệm cơ bản về PLC

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *