E3FN-P18KR2-WP-CD


Model phản xạ Gương
Khoảng cách phát hiện: 2 mét, Đầu ra NPN
Nguồn cấp 12-24 VDC
Kích thước: hình trụ Phi 18
Thời gian đáp ứng: 10 ms max.
Dòng tiêu thụ: 20 mA max.
Chế độ bảo vệ: bảo vệ đấu ngắn mạch nguồn, nhầm cực nguồn, ngắn mạch đầu ra.
Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67, EN60947-5-2: EMC
Tài liệu tiếng anh E3FN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *