Rơ le LY

Loại LY :   10A
Rơle công suất thông dụng   LY
ly pic01 01oct2000 LY công suất 10A
Download Tài liệu tiếng việt role LY
Download Tài liệu tiếng anh LY

  • Có chắn hồ quang
  • Công suất 15A (loại LY1) và 10A lý tưởng cho nhiều ứng dụng.
  • Chịu được điện áp 2000V; kích thước 36x28x21,5mm.

LY2 : 2 tiếp điểm
LY4 : 4 tiếp điểm
Nguồn: 24VDC,110/220VAC/DC
Ðế cắm: PTF08A-E (LY2),  PTF14A-E (LY4)
Thông tin đặt hàng

Số cặp tiếp điểm Thông số của tiếp điểm Điện áp của cuộn dây  Model
DPDT (2) 10A, 110VAC AC 100/110  LY2 AC110/120
DPDT (2) 10A, 24VDC AC220/240  LY2 AC220/240
DPDT (2) DC24  LY2 DC24
4PDT (4) AC 100/110  LY4 AC100/110
4PDT (4) AC 220/240  LY4 AC220/240
4PDT (4) DC24  LY4 DC24
DPDT (2) DC24 có đèn báo hiển thị  LY2N DC24
DPDT (2) DC24 có đèn báo hiển thị  LY4N DC24
4PDT (4) AC 100/110 có đèn báo hiển thị  LY4N AC100/110

Các phụ kiện (đặt hàng riêng)

Đế cắm mặt trước
Thanh DIN/ bắt vít
Đế cắm mặt trước 2 cực (28x78x30 mm) PTF08A-E
Đế cắm mặt trước 4 cực (45x78x30 mm) PTF14A-E
Lẫy giữ PYC-A1

LY dm 2 LY công suất 10A

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *