H7ER-N Đo tốc độ quay

H7ER-N

Tài liệu H7ER tiếng việt
Tài liệu tiếng anh H7ER
Bộ đo tốc đọ quay.
Nguồn: Có sẵn pin với tuổi thọ 7 năm
Ðầu vào :
• Ðếm xung, thời gian: không điện áp hoặc 24-240 VAC, 6-240 VDC
Số vòng quay được hiển thị tới 5 chữ số.
Hiển thị vòng quay đơn vị S-1 hoặc min-1 phụ thuộc độ phân giải của Encoder được sử dụng: 1000S-1 / 1000 min-1 hoặc 10000-1 S-1 / 1000,0 min-1
Chuyển hiển thị vòng quay (các model –NV1); tới 10000 min-1
Thông tin đặt hàng:

Màn hiển thị Màn hiển thị Số vòng quay tối đa được hiển thị  (với vòng quay của encoder)
1000 s-1 (1 xung/vòng), 1000 min -1 (60 xung/vòng) 1000.0 s-1 (10 xung/vòng), 1000.0 min-1 (600 xung/vòng) <- -> 10000 min–1 (60 xung/vòng) (chuyển được)
Thân màu ghi sáng Thân màu đen Thân màu ghi sáng Thân màu đen
Đầu vào PNP/NPN điện áp DC LCD 7 thanh có chiếu sáng nền H7ER-NV-H H7ER-NV-BH H7ER-NV1-H H7ER-NV1-BH
LCD 7 thanh H7ER-NV H7ER-NV-B H7ER-NV1 H7ER-NV1-B
Đầu vào không điện áp LCD 7 thanh H7ER-N H7ER-N-B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *