Tại sao sau khi có lệnh chạy, biến tần chạy nhưng Motor lại không chạy?

Nguyên nhân có thể:
Ø  Tần số chạy = 0
Ø  Motor bị hư, tải quá nặng hoặc máy bị kẹt cơ khí
Ø  Biến tần mất pha ngõ ra hoặc không cân bằng pha ngõ ra
Ø  Dây cáp nối motor và biến tần bị đứt hoặc contactor (nếu có) nối biến tần và motor chưa đóng
Ø  Board điều khiển bị lỗi
Cách khắc phục:
Ø  Tăng tần số chạy cho biến tần
Ø  Khắc phục motor và giải quyết kẹt cơ khí trước khi chạy lại
Ø  Kiểm tra dây nối motor và biến tần
Ø  Liên hệ nhà cung cấp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *