Cảm biến quang E3JM

Cảm biến quang E3JM
• Kích thước: 65x25x65 (mm)
• Ðầu nối dây dùng vít.
• Có kiểu đặt thời gian trễ
• Chống va đập tốt, chịu nước.
Ðầu ra : 1 bộ tiếp điểm rơle 3A, 250 VAC
Nguồn cấp : 12-240 VDC±10%; 24-240 VAC ±10%
Chú ý : Loại có timer thêm “T” vào cuối mã
Thông tin đặt hàng:
 Thu – phát  Phản xạ gương Phản xạ khuyếch tán
Khoảng cách phát hiện 10 m 4 m 70 cm
Có bộ định giờ Đầu ra rơ le E3JM-10M4T-G-N E3JM-R4M4T-G E3JM-DS70M4T-G
Có bộ định giờ NPN E3JM-10S4T E3JM-R4S4T E3JM-DS70S4T
Có bộ định giờ PNP E3JM-10R4T E3JM-R4R4T E3JM-DS70R4T
không Có bộ định giờ Đầu ra rơ le E3JM-10M4-G-N E3JM-R4M4-G E3JM-DS70M4-G
không Có bộ định giờ NPN E3JM-10S4 E3JM-R4S4 E3JM-DS70S4
không Có bộ định giờ PNP E3JM-10R4 E3JM-R4R4 E3JM-DS70R4

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *