Cảm biến quang điện E3JK

Cảm biến quang điện E3JK

Cảm biến quang điện thông dụng loại nhỏ, đầu ra rơle, nguồn cấp
dải rộng
ƒ Có sẵn bộ khuếch đại cho phép dải nguồn cấp rộng
ƒ Kích thước nhỏ gọn 50 x 50 x 17,4 mm.
ƒ Ngõ ra rơ-le với tuổi thọ cao và dòng đóng mở đến 3A, 250 VAC
ƒ Loại phản xạ gương với chùm tia phân cực cho phép phát hiện vật thể bóng
loáng (dạng gương).
Khoảng cách phát hiện:

  • Thu-phát 5m.(E3JK-5M1, E3JK-5M2)
  • Phản xạ gương 2.5m (E3JK-R2M1 E3JK-R4M1) –  4m (E3JK-R2M2 E3JK-R4M2)

Phản xạ khuếch tán 30 cm (E3JK-DS30M1, E3JK-DS30M2)
E3JK-5M1 2M
Loại thu-phát 5m
Nguồn cấp 12~240VDC, 24~240VAC
Ngõ ra rơle 3A, 220VAC
Chỉnh chế độ: Light-On/Dark-On
IEC, IP64
 
E3JK-DS30M1 2M
Loại khuếch tán 300mm
Nguồn cấp 12~240VDC, 24~240VAC
Ngõ ra rơle 3A, 220VAC
Chỉnh chế độ: Light-On/Dark-On
IEC, IP64
 
E3JK-R2M1 2M
Loại phản xạ gương 2.5m
Nguồn cấp 12~240VDC, 24~240VAC
Ngõ ra rơle 3A, 220VAC
Chỉnh chế độ: Light-On/Dark-On
IEC, IP64
 
E3JK-R4M1 2M
Loại phản xạ gương 4m
Nguồn cấp 12~240VDC, 24~240VAC
Ngõ ra rơle 3A, 220VAC
Chỉnh chế độ: Light-On/Dark-On
IEC, IP64

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *