TL-L100-10


Khoảng cách làm việc 100mm, sử dụng được dưới nước. 10-30VDC, NPN-NO

  • Phát hiện kim loại từ tính và không từ tính
  • Sử dụng được dưới nước với áp suất 0.39MPa
  • Ngõ ra: NPN-NO, 200mA
  • Nguồn cấp: 10-30VDC
  • Tần số đáp ứng: 100ms Max.
  • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
  • Nhiệt độ làm việc: -25°C~55°C
  • Tiêu chuẩn: JIS0920

Tài liệu tiếng anh TL-L

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *