H3CR-A8 AC100-240/DC100-125


H3CR-A8 AC100-240/DC100-125

Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog
  • Loại 8-chân
  • Nguồn cấp: 100 to 240 VAC (50/60 Hz)/100 to 125 VDC
  • Ngõ ra rơle DPDT
  • Chế độ hoạt động:
A:ON-delay (power supply start)
B2:Flicker ON start (power supply start)
E:Interval (power supply start)
J:One-shot (power supply start)
  • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 300h
  • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Tài liệu chi tiết tiếng việt H3CR-A
Tài liệu tiếng anh H3CR-A

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *