H3BG-N8H AC220V


H3BG-N8H AC220V
Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, 8 chân tròn, analog

  • Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s)
  • Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.05 s max.
  • Tiêu chuẩn: UL508, CSA C22.2 No.14

Tài liệu tiếng anh H3BA

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *