ES2-HB


Đo độ ẩm 20~95%. Ngõ ra 1~5VDC

  • Nguồn cấp: 24VDC
  • Cấp chính xác ±3% FS
  • Sử dụng cảm biến high-polymer-resistive tuổi thọ cao
  • Khoảng đo độ ẩm: 20~95%
  • Ngõ ra: 1~5VDC (tương ứng độ ẩm 0~100%), tổng trở ngõ ra 100kΩ min

Tài liệu tiếng anh ES2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *