E3X-DAC11-N


Bộ khuếch đại cảm biến màu

  • Nguồn cấp 12~24VDC
  • Nguồn sáng: Red LED (625nm)
  • Chức năng Power tuning: Điều khiển năng lượng và độ lợi phát xạ ánh sáng
  • Chọn chức năng phát hiện: Single edge hoặc double edge
  • Thời gian đáp ứng: Super-high-speed Mode *3: 80 µs; High-speed Mode: 250 µs;Standard Mode: 1 ms; High-resolution mode: 4 ms; Tough Mode: 16 ms
  • Chức năng timer: OFF-delay, ON-delay, one-shot, hoặc ON-delay + OFF-delay timer. (1 ms ~ 5 s )

Tài liệu tiếng anh E3X-DAC

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *