Bộ lập trình PLC CP1E loại mới, dòng S/S1


Catalong CP1E-S_S1 new_VN
PLC CP1E mới – Dòng S/S1

 • Các model từ 14 ~ 60 I/O, mở rộng tối đa 180 I/O
 • Tích hợp cổng USB kết nối máy tính
 • Tích hợp RS-232 (dòng S), RS-232 và RS-485 (dòng S1)
 • Ngõ vào đếm tốc độ cao: 2 ngõ 100 kHz và 4 ngõ 10 kHz
 • Ngõ ra phát xung: 2 ngõ 100 kHz
 • Chức năng Modbus Easy kết nối biến tần, điều khiển nhiệt độ
 • Nhiều loại khối mở rộng tùy chọn

PLC CP1E MỚI – DÒNG S/S1- Thêm chức năng – Thêm ứng dụng

 • Cổng RS-232 nối màn hình
 • Cổng USB nối máy tính
 • Modbus Easy Master nối biến tần, điều khiển nhiệt độ\
 • Ngõ vào xung tốc độ cao
 • Ngõ ra phá xung điều khiển servo

Các model:

CP1E-E14SDR-A CP1E-N60SDR-A
CP1E-E20SDR-A CP1E-N60SDT-D
CP1E-E30SDR-A CP1E-N60SDT1-D
CP1E-E40SDR-A CP1E-N30S1DR-A
CP1E-E60SDR-A CP1E-N30S1DT-D
CP1E-N30SDR-A CP1E-N30S1DT1-D
CP1E-N30SDT-D CP1E-N40S1DR-A
CP1E-N30SDT1-D CP1E-N40S1DT-D
CP1E-N40SDR-A CP1E-N40S1DT1-D
CP1E-N40SDT-D CP1E-N60S1DR-A
CP1E-N40SDT1-D CP1E-N60S1DT-D
CP1E-N60S1DT1-D