Cảm biến tiệm cận – Thuật ngữ, cách đấu dây

Các Thuật Ngữ Thường Sử Dụng

1. Vật Chuẩn (Standard Object):vat chuan
Một vật được xem là vật chuẩn nếu hình dạng, vật liệu,  kích cỡ, v.v.v… của vật phải phù hợp để phát huy được các đặt tính kỹ thuật của sensor.
2. Khoảng Cách Cài Đặt (Detecting Distance):
khoang cach phat hien
Là khoảng cách từ bề mặt cảm biến ở đầu sensor tới vị trí vật chuẩn xa nhất mà sensor có thể phát hiện.
3. Khoảng Cách Cài Đặt (Setting Distance):
khoang cach cai dat
Là khoảng cách từ bề mặt cảm biến ở đầu sensor tới v ị trí vật cảm biến để sensor có thể phát hiện vật ổn định (thường thì
khoảng cách này bằng 70%    80% khoảng cách phát hiện)
4. Thời Gian Đáp Ứng (Response Time):
thoi gian dap ung
t1 : Khoảng thời gian từ lúc đối tượng chuẩn chuyển động đi vào vùng phát hiện của sensor tới khi đầu ra sensor bật ON.
t2 : Khoảng thời gian từ lúc đối tượng chuẩn chuyển động đi ra khỏi vùng phát hiện của sensor tới khi đầu ra sensor tắt về OFF.
5. Tần Số Đáp Ứng (Response Frequency):
tan so dap ung
Số lần tác động lặp lại khi vật cảm biến đi vào vùng hoạt động của sensor.

 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHOẢNG CÁCH ĐO

1. Vật Liệu Đối Tượng (Material):
VAT LIEU
Khoảng cách phát hiện của sensor phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu của vật cảm biến.
Các vật liệu có từ tính hoặc kim loại có chứa sắt sẽ có khoảng cách phát hiện xa hơn các vật liệu không từ tính hoặc không chứa sắt.
2. Kích Cỡ Của Đối Tượng (Size):
kich thuoc vat
Nếu vật cảm biến nhỏ hơn vật thử chuẩn (test object), khoảng cách phát hiện của sensor sẽ giảm.
3. Bề Dày Của Đối Tượng (Size):
be day
Với vật cảm biến thuộc nhóm kim loại có từ tính (sắt, niken, SUS, …), bề dày vật phải lớn hơn hoặc bằng 1mm.
Với vật cảm biến không thuộc nhóm kim loại có từ tính, bề dày của vật càng mỏng thì khoảng cách phát hiện càng xa
4. Lớp Mạ Bên Ngoài Của Vật (Plating):
vat ma

 CÁCH ĐẤU CẢM BIẾN VỚI PLC

Loại 2 dây:
mac cam bien voi plc
 
Loại 3 dây:
dau cam bien voi plc

CÁCH ĐẤU DÂY CẢM BIẾN VỚI TẢI

Loại 2 dây:
cach mac tai 1
Loại 3 dây:
cach mac tai 2