Cảm biến sợi quang E3NX-FA


Tài liệu tiếng việt E3NX-FA
Tài liệu tiếng anh E3NX-FA

  • Tăng khoảng cách phát hiện vật lên 1.5 lần (lên đến6 m)
  • Giảm kích thước vật có thể phát hiện 1/10 lần (còn 0.3 m)
  • Dễ dàng cài đặt với “Smart-tuning”
  • Chữ số hiển thị sáng trắng trên nền đen dễ quan sát
  • Chế độ hiển thị thời gian vật đi qua giúp cài đặt dễ dàng trong ứng dụng tốc độ cao
Thông tin đặt hàng:
Loại Loại đấu dây Ngõ vào ra Loại NPN Loại PNP
Tiêu chuẩn Đấu dây sẵn 01 ngõ ra E3NX-FA11 2M E3NX-FA41 2M
Giắc cắm E3NX-FA6 E3NX-FA8
Tính năng cao Đấu dây sẵn 02 ngõ ra+01 ngõ vào E3NX-FA21 2M 3NX-FA51 2M
Giắc cắm 01 ngõ ra+01 ngõ vào E3NX-FA7 E3NX-FA9
02 ngõ ra E3NX-FA7TW E3NX-FA9TW
Truyền thông Khối truyền thông 02 ngõ ra E3NX-FA0