FX2N-80MR-DS

PLC Mitsubishi            
Model:  FX2N-80MR-DS
Nguồn cấp 24VDC
80 đầu vào ra: 40 đầu vào + 40 đầu ra relay
 
 
 
 
 
 
Thông tin sản phẩm dòng FX2N-80M:
 

80 In/Out
Thông tin FX2N-80MR-ES/UL FX2N-80MR-DS FX2N-80MT-ESS/UL FX2N-80MT-DSS
Số đầu vào/ra 80 80 80 80
Nguồn cấp 100-240VAC 24VDC 100-240VAC 24VDC
Số đầu vào 40 40 40 40
Số đầu ra 40 40 40 40
Kiểu đầu ra Relay Relay Transistor Transistor
Kết nối RS232, RS485 RS232, RS485 RS232, RS485 RS232, RS485
C/S tiêu thụ (W) 40 59.5 59.5 40
Trọng lượng (Kg) 1.2 1.2 1.2 1.2
KT (W x H x D) 285 x 90 x 87 285 x 90 x 87 285 x 90 x 87 285 x 90 x 87