K8AK-AW

K8AK-AW Rơ le bảo vệ quá dòng / thấp dòng một pha ( đồng thời )
K8AK-AW
 
Tài liệu K8AK-AW
– Giám sát đồng thời quá dòng và thấp dòng một pha.
– Cài đặt riêng biệt và đầu ra riêng cho chế độ quá dòng và thấp dòng.
– Có sẵn CT giúp giảm chi phí ( dòng thứ cấp 0 – 1 A hoặc 0 – 5 A).
– Reset bằng tay hoặc reset tự động được hỗ trỡ bởi 1 rơ le.
– Thời gian khóa khởi động và thời gian vận hành được đặt riêng biệt
– 2 đầu ra rơ le SPDT 5A.
– Rơ le đầu ra có chuyển mạch lựa chọn thường đóng hoặc thường mở.
– Có Led hiển thị báo trạng thái đầu ra
– Nguồn đầu vào được cách ly.
Thông tin đặt hàng:

Setting range Supply voltage Model
2 to 20 mA AC/DC,
10 to 100 mA AC/DC,
50 to 500 mA AC/DC
24 VAC/DC K8AK-AW1 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-AW1 100-240 VAC
0.1 to 1 A AC/DC,
0.5 to 5 A AC/DC,
24 VAC/DC K8AK-AW2 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-AW2 100-240 VAC
10 to 100 A AC*,
20 to 200 A AC*
24 VAC/DC K8AK-AW3 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-AW3 100-240 VAC

Chú ý: Các model K8AK-AW3 phải mua thêm CT K8AC-CT200L (Current Transformer)