CPM2A-60CDR-A


CPM2A-60CDR-A
CPU với 60 đầu I/O: 36 đầu vào, 24 đầu ra rơ le, nguồn 220AC

  • Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
  • ƒ Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 120 I/O.
  • ƒ Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
  • ƒ Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
  • ƒ Điều khiển xung đồng bộ.
  • ƒ Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
  • ƒ Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
  • ƒ Chức năng đồng hồ thời gian thực.
  • ƒ Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

Tài liệu tiếng việt CPM2A
Tài liệu tiếng anh CPM2A