Cảm biến mới ra mắt của Omron 11-2009

Trong tháng 11-2009, Omron Nhậtt bản ra mắt mộtt số sản phẩm cảm biến phục vụ cho một số   ngành đặc thù, trong đó có:
1/ Cảm biến cho cylinder E2SS:
đây là sản phầm đầu tiên ch

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *