Card truyền thông PROFIBUS-DP SI-P3 biến tần yaskawa

Card truyền thông PROFIBUS-DP SI-P3
Dùng cho các loại biến tần hãng Yaskawa A1000, U1000, Z1000U, GA700, GA800