Biến tần iP5A

BIẾN TẦN IP5A LS
bien tan ip5 ls
Tài liệu cài đặt biến tần iP5 – tiếng anh
biến tần IP5 ứng dụng các chức năng tiêu chuẩn cho hoạt động của bơm và quạt. IP5 tối ưu hoá hiệu suất cho bơm, quạt. Bạn có thể tối ưu hoá hệ thống trong môi trường sử dụng và giảm chi phí hệ thống. Công suất 5,5 ~ 90kW.

Model Công suất Model Công suất
IP5A SERIES- 3 PHASE 440V IP5A SERIES- 3 PHASE 220V
SV055IP5A-4NE 5.5kW SV055IP5A-2NE 5.5kW
SV075IP5A-4NE 7.5kW SV075IP5A-2NE 7.5kW
SV110IP5A-4NE 11kW SV110IP5A-2NE 11kW
SV150IP5A-4No 15kW SV150IP5A-2No 15kW
SV185IP5A-4No 18.5kW SV185IP5A-2No 18.5kW
SV220IP5A-4No 22kW SV220IP5A-2No 22kW
SV300IP5A-4No 30kW SV300IP5A-2No 30kW
SV370IP5A-4o 37kW
SV450IP5A-4o 45kW
SV550IP5A-4o 55kW
SV750IP5A-4o 75kW
SV900IP5A-4o 90kW
SV1100IP5A-4ol 110kW
SV1320IP5A-4ol 132kw
SV1600IP5A-4ol 160kW
SV2200IP5A-4ol 220kW
SV2800IP5A-4ol 280kW
SV3150IP5A-4o 315kW
SV3750IP5A-4o 375kW
SV4500IP5A-4o 450kW

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *